PRESENTACIÓ

TRÀMIT VIC és una empresa dedicada a l’assessorament,  gestió i tramitació de les diferents demandes,  serveis, obligacions i responsabilitats en relació a assumptes fiscals i laborals tant de particulars com dels derivats de les activitats de les empreses.

Disposem d’una divisió destinada a oferir un servei de consultoria en RRHH per a les activitats de reclutament, selecció i afers relacionats amb la gestió de personal per a empreses. Comptem amb instruments necessàris per a proporcionar un àmpli ventall de persones a empreses usuàries, facilitant la incorporació de treballadors a través de contractes de posada a disposició .

La nostra activitat es basa en la dilatada experiència dels nostres professionals en les diverses àrees que tractem: assessorament comptable, fiscal i laboral, consultoria en RRHH, contractació de personal i el servei de suport jurídic corresponent.

El nostre objectiu és administrar de forma senzilla i eficient la gestió dels tràmits. Amb qualitat i un tracte personalitzat que busca crear un ferm vincle de col.laboració entre nosaltres i el client. Facilitar el treball de les empreses des de l’òptica del treball en equip vertical i transversal amb la voluntat de deslliurar-les de totes les càrregues que ens deleguen.

El nostre equip aplica, en el dia a dia, els trets de la identitat que volem ens distingeixi. Ens guiem per: ÉTICA I PROFESSIONALITAT: la nostra empresa es governa a partir d’uns principis ètics i uns codis d’actuació basats en la transparència, la responsabilitat i el compromís.

EXPERIÈNCIA: la que compta el nostre equip en la seva àrea d’actuació, desenvolupada durant anys en diferents empreses del sector.

RESPECTE I RESPONSABILITAT SOCIAL: requisits principals de com interpretem el món de l’empresa, mantenint un comportament respectuós i responsable envers la societat i el medi ambient.

CAPACITAT DE RESOLUCIÓ: ens esforcem a donar una resposta ràpida, resolutiva i adequada a les necessitats del client. La nostra finalitat és oferir un servei personalitzat i adaptat a cada client, afegint a la seves necessitats el valor de la nostra gestió.

FLEXIBILITAT: brindem una total disponibilitat i adaptació, compartint l’evolució i innovació de les noves tecnologies envers a la prestació de serveis, amb l’objectiu d’alleugerir el treball dels nostres clients.
Share by: