LABORAL

LABORAL

A Tràmit Vic ens adaptem a les necessitats dels nostres clients. Tracte personalitzat, resposta efectiva als seus problemes, davant de la complexitat dels diferents assumptes laborals. Un assessorament dirigit a facilitar les decisions i actuacions necessàries en aquesta àrea tant sensible pel correcte desenvolupament de qualsevol empresa. Aportant la nostra experiència en la gestió d’aquest àmbit i en els tràmits que requereix la normativa reguladora.

En resum, una gestió enfocada tant a l’autònom/a, petita i mitjana empresa com a particulars en els serveis de:

- assessorament i gestió en matèria de contractació laboral
- confecció de nòmines
- gestió de la Seguretat Social a través dels sistema RED (SILTRA)
- aplicació i actualització dels convenis col.lectius i normativa laboral
- tramitació d’ Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)
- assistència i tutela en cas de compareixença d’inspecció de treball
- assistència jurídica en processos dèxtinció contractual
- tramitació de tot tipus de prestacions a la Seguretat Social: expedients de jubilació, viduïtat, incapacitat temporal,
  maternitat, paternitat...
- estudis de jubilació. Valoració aproximada de la futura pensió. Anàlisi i valoració de les diferents opcions.
- tràmit d’alta del règim especial de treballadors per compte pròpia (autònoms), així com del règim especial de la llar.
- tràmits necessàris per al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la LLei Orgànica de Protecció de
  DadesShare by: